TIN TỨC

Lịch thi tốt nghiệp 2016 va DST

Lịch thi tốt nghiệp 2016

Lịch thi tốt nghiệp Lớp AV13B2DL, QTK35DLA, KTK35DLA: 
Thi tại Nhà A30: Phòng Hội đồng A30.1, Phòng 1(A30.4): Anh văn AV13B2DL.pdf 
Phòng 2(A30.5): QTKD, TCKT QT_KT35DLA.pdf 

Lich thi TN 19.03.2016.pdf

Các tin khác